Održana je Izvještajna Skupština ZU HVIDR-a Karlovačke županije

Dana 07.prosinca 2019. godine održana je Izvještajna Skupština ZU HVIDR-a Karlovačke županije, u Ogulinu, Hotelu Klek. Skupštini je bilo nazočno 29 delegata koji su predstavljali svoje temeljne udruge Županije Karlovačke.

G-din Juraj Škrtić je podnio svoje izvješće o radu za 2019. godinu i financijsko izvješće za 2019. godinu te je pročitao Plan i program rada za 2020. godinu te Financijski plan za 2020. godinu koji su na ovoj Skupštini usvojeni.