Edukacije o primjeni zakona

 

 

 

Zajednica udruga HVIDR-a Karlovačke županije u projektu : Socijalizacija hrvatskih branitelja i njihov povratak u društvo provodi Edukaciju o primjeni Zakona o pravima hrvatskih branitelja i drugim zakonima koji reguliraju prava hrvatskih branitelja.

Voditelj edukacija je Đurđa Kovačić.

Edukacije se održavaju najmanje jednom mjesečno je u prostorijama Zajednice udruga HVIDR-a Karlovačke županije u Karlovcu, Domobranska 21 ili po potrebi i interesu u drugim mjestima Karlovačke županije.

Tema edukacije određuju se prema interesima korisnika ili radi potrebe pojašnjenja nekih aktualnih tema. Poseban interes iskazan je za cjelokupno mirovinsko područje, prava hrvatskih branitelja za slučaj nezaposlenosti, prava na novčane pomoći i naknade.

Na ove teme održane su edukacije u Karlovcu, Saborskom i Tounju.

 

Korisnici se, o održavanju edukacija, informiraju od strane Udruge a pozivaju se da prisustvuju telefonom, prema saznanjima o njihovim potrebama.

Korisnicima se prezentacijom pokazuje kako su zakonske odredbe formulirane, a uz to se primjerima iz prakse i prema upitima u raspravi po pojedinim temama provodi edukacija, kako postupiti u pojedinom primjeru.