ZAJEDNICA UDRUGA HVIDR-a KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZA 2018. GODINU

KARLOVAC, 01.12.2017. godine

 

PLAN I PROGRAM AKTIVNOSTI

ČLANSTVO

 1. pomoći članovima u rješavanju svog socijalnog statusa kod nadležnih institucija;
 2. omogućiti članovima da putem udruge reguliraju svoja zakonska prava (pravo na povlaštene pretplate televizije, pravo na znak pristupačnosti, pravo na oslobađanje plaćanja cestarine pri registraciji vozila i dr. );
 3. omogućiti članovima besplatnu pravnu pomoć i savjete
 4. prema potrebama izvršiti prijevoz članova u javne institucije i ustanove (članovi sa ruralnih područja);
 5. putem obavijesti i informacija koje stižu iz HVIDR-a RH, obavještavati članstvo o bitnim promjenama vezanim uz osobe s invaliditetom, te provoditi akcije i obilježavanja
 6. Vršiti promociju Udruge, te prava osoba s invaliditetom radi učlanjivanja novih članova, koji putem Udruge mogu riješiti svoja prava, te se uključiti u društveni život;
 7. Obići članove, te na taj način utvrditi njihov socijalno-ekonomski i društveni status, te izraditi plan aktivnosti kojima će se poboljšati njihov položaj u društvu;
 8. Omogućiti članovima druženja u prostorijama Udruge ( sportsko-rekreativne aktivnosti i kreativne radionice),
 9. Omogućiti članovi sportske aktivnosti bilo u Karlovačkoj županiji
 10. Omogućiti članovima korištenje rehabilitacijskog-rekreacijskog centra u Jadranovu
 11. Omogućiti članovima potrebite edukacije i osposobljavanje u okviru projektnih prijedloga
 12. Pomoći članovima oko zapošljavanja ili samozapošljavanja o okviru osnivanja zadruga ili OPG-a

Ove aktivnosti provodit će se kontinuirano tijekom cijele godine.

 

RUKOVODEĆA TIJELA I ZAPOSLENI

 1. nastaviti suradnju sa medijima, te putem njih i ostalih javnih događanja utjecati na promjenu svijesti društva i lokalnih zajednica o osobama s invaliditetom;
 2. stručno usavršavati rukovodeća tijela Udruge kroz različite radionice na kojima će se stjecati dodatna znanja o upravljanju Udrugom i ljudskim resursima;
 3. organizirati različite radionice: (u suradnji sa gradom i ostalim udrugama): o Europskom socijalnom fondu, te eventualno Strukturalnim fondovima radi prikupljanja iskustava i znanja o načinu prijave na natječaje; o upravljanju ljudskim resursima; planiranju i sl.
 4. održati najmanje 12 sjednica Predsjedništva
 5. održati redovnu Skupštinu Udruge
 6. zapošljavanje administrativnog i financijskog djelatnika Udruge
 7. uključiti veći broj volontera u aktivnosti Udruge
 8. povećati broj zaposlenih Udruge
 9. javiti se na natječaj HZZ-a u mjeri javnih radova, te zaposliti dodatne radnike na pružanju socijalnih usluga
 10. javljati se na sve natječaje vezane uz osobe s invaliditetom (Europski socijalni fond, Natječaji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ostala ministarstva, Nacionalna zaklada itd.
 11. organizirati aktivnosti dnevnog boravka
 12. prikupljati građu iz Domovinskog rata za potrebe uređenja Spomen sobe hrvatskih branitelja i organizaciju izložbi fotografija iz Domovinskog rata
 13. organizirati predavanja na temu Domovinskog rata za djecu školske uzrasti

Ovaj Operativni plan dio je Strateškog plana Udruge za period 2017.-2019. godina, te će se i aktivnosti koje će biti provođene uskladiti s tim planom kako bi ispunili planirane zadane ciljeve, a naročito na području socijalne skrbi i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 

OČEKIVANI PRIHODI I IZDACI

PLANIRANI IZDACI

R.B. NAZIV TROŠKA IZNOS
1. Plaća za stručnog suradnika dok.mem.centra 65.000,00
2. Plaća administrativnog djelatnika 38.400,00
3. Telekomunikacijske usluge (tel., internet,pošt.) 4.000,00
4. Usluge tekućeg održavanja opreme i objekta 1.000,00
5. Promidžbeni materijali 3.000,00
6. Održavanje računalnih i knjig.prog., WEB 500,00
7. Uredski materijal 500,00
8. Mat.za čišć. i održavanje 1.000,00
9. Režije po sporazumu 6.500,00
10. Bankarske usluge 1.000,00
UKUPNO PLANIRANI IZDACI 120.900,00

 

PLANIRANI PRIHODI

R.B. IZVORI FINANCIRANJA IZNOS
1. Prihod iz proračuna države 10.000,00
2. Prihodi iz proračuna županije 65.000,00
3. Prihodi od donacija 8.200,00
4. Prihod od institucionalne podrške 50.000,00
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI 133.200,00

 

Prikazani plan izdataka i prihoda odnosi se samo na navedene aktivnosti za redovno poslovanje udruge

 

PREDSJEDNIK:

PETAR BANIĆ