Novosti

Zajednica udruga HVIDRA Karlovačke županije

 • Adresa: 47000 Karlovac, Domobranska 21.
 • OIB: 35308237041
 • MB: 02485974
 • RNO: 04000053

Predsjednik:
Miroslav Klarić

 • Adresa: 47250 Duga Resa, Mrežnička obala 8
 • OIB:
 • MB: 
 • RNO:

Predsjednik:
Petar Mihalić

 • mobitel: 098/365-763
 • Tel/fax: 047/844-331, 047/841-548
 • e-mail:
 • Web:
 • Adresa: 47300 Ogulin, B.Frankopana 3
 • OIB:
 • MB: 
 • RNO:

Predsjednik:
Drago Cetinjanin

 • mobitel:
 • Telefon: 047/525-414
 • e-mail:
 • Web:

Zajednica udruga HVIDR-a Karlovačke županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva hrvatskih branitelja

 • Adresa: 47262 Generalski Stol, Generalski Stol 28
 • OIB: 53987819281
 • MB: 
 • RNO:

Predsjednik:
Juraj Škrtić

 • Adresa: 47304 Plaški,Trg Katarine Zrinski 2
 • OIB:
 • MB: 
 • RNO:

Predsjednik:
Zvonko Conjar

 • mobitel: 098/181-12-30
 • Tel/fax: 047/573-246
 • e-mail:
 • Web: